Blog

Limited Company w Wielkiej Brytanii

Rejestracja firmy w Wielkiej Brytanii może być korzystnym krokiem dla przedsiębiorców dążących do rozwoju swojej działalności na międzynarodowym rynku. Jednak przed przystąpieniem do tego procesu istotne jest zrozumienie kluczowych wymogów prawnych, jakie należy spełnić. W dzisiejszym wpisie omówimy istotne aspekty rejestracji firmy w Wielkiej Brytanii i przedstawimy, na co należy zwrócić szczególną uwagę.

1. Wybór Formy Prawnej:

Pierwszym krokiem jest określenie formy prawnej, jaką ma przyjąć firma. W Wielkiej Brytanii najpopularniejszą opcją jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Limited Company) .

Popularna rowniez jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Sole Trader), nie jest dostepna dla osob niebedacych rezydentami Wielkiej Brytanii.

2. Adres Rejestracyjny:

Firma zarejestrowana w Wielkiej Brytanii musi posiadać adres rejestracyjny na terenie tego kraju. Może to być zarówno fizyczny adres prowadzenia dzialalnosci, jak i jedynie adres korespondencyjny. Jest to wymóg prawnie określony i niezbędny do prowadzenia legalnej działalności.

3. Miejsce Prowadzenia Działalności:

Firma musi posiadać miejsce prowadzenia dzialalnosci. Nie wystarczy wiec wynajecie tak zwanego adresu wirtualnego na potrzeby rejestracji firmy. Firma faktycznie musi posiadac miejsce gdzie operacyjnie funkcjonuje i w razie potrzeby przedstawiciel jest dostepny pod podanym adresem. W przypadku firm ecommerce jest to kluczowe, ponieważ brak miejsca prowadzenia dzialalnosci moze skutkowac blokadami na platformach sprzedażowych.

4. Wlasciciele i dyrektorzy:

Co najmniej jeden dyrektor firmy musi być rezydentem Wielkiej Brytanii. Rezydenturę można zdefiniować jako stałe miejsce zamieszkania lub pobytu na terenie Wielkiej Brytanii przez określony czas. Jeśli wszyscy wlaściciele oraz dyrektorzy firmy nie są rezydentami Wielkiej Brytanii, konieczne jest podjęcie dodatkowych kroków, takich jak mianowanie przedstawiciela będącego rezydentem.

5. Kapitał Zakładowy:

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością są zobowiązane do określenia kapitału zakładowego. Wartość ta stanowi zabezpieczenie dla wierzycieli i może mieć wpływ na zakres odpowiedzialności właścicieli firmy. W przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością minimalny kapitał zakładowy wynosi jeden funt brytyjski.

6. Rejestracja w Companies House:

Niezaleznie od wybranej formy prawnej, proces rejestracji odbywa się poprzez złożenie dokumentów w Companies House – brytyjskim rejestrze firm – odpowiednik KRS w Polsce. Wymaga to dostarczenia informacji na temat nazwy firmy, jej struktury, statutów, a także danych osobowych właścicieli i dyrektorów. Ważne jest, aby te informacje były dokładne, ponieważ błędy mogą prowadzić do opóźnień w rejestracji. Standardowo rejestracja firmy zajmuje 2 dni robocze.

7. Rachunkowość i Podatki:

Po rejestracji firmy, właściciele zobowiązani są do prowadzenia rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ponadto, należy odpowiednio regulować podatki, takie jak podatek dochodowy, VAT czy tez skladki National Insurance, jezeki zatrudniamy pracownikow. Warto skonsultować się z lokalnym biurem rachunkowym, aby uniknąć potencjalnych problemów z organami podatkowymi.

Rejestracja firmy w Wielkiej Brytanii może otworzyć przed przedsiębiorcami szereg nowych możliwości, ale jednocześnie wymaga spełnienia pewnych konkretnych wymogów prawnych. Zrozumienie tych kwestii jest kluczowe dla pomyślnego rozwoju biznesu. Pamiętajmy o rzetelnej dokumentacji, terminach składania deklaracji i regularnych aktualizacjach danych w rejestrze firm, aby uniknąć ewentualnych komplikacji w przyszłości. Jezeli chcesz sprzedawac swoje towary na terenie Wielkiej Brytanii, jednak nie jestes w stanie spelenic okreslonych wyzej warunkow, nie mart sie! Jest I rozwiazanie dla Ciebie!
Zapraszamy do naszego kolejnego artykulu juz za tydzien!

#BiznesWUK #RejestracjaFirmy #WielkaBrytaniaBiznes #RozwojBiznesu #Przedsiębiorczość #WymogiPrawne